Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 hòuyì后裔deshījiāolíngchángYòngjiāyuèqì乐器。)WànjūnzhīYēhéhuá耶和华adejūsuǒ居所héděng何等kě’ài可爱
2 xiànmù羡慕xiǎngYēhéhuá耶和华deyuànWǒde我的xīncháng心肠wǒde我的ròutǐ肉体xiàngyǒngshēngshénhūyù呼吁huòzuòhuānhū欢呼)。
3 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华wǒde我的wángwǒde我的shénazàijìtán祭坛nàli那里máquè麻雀wéizìjǐ自己zhǎozhefángwū房屋Yànzi燕子wéizìjǐ自己zhǎozhebàochúzhī
4 Rúcǐ如此zhùzàidiàn殿zhòngdì中的biàn便wéiyǒuTāmen他们réngyàozànměi赞美。(
5 Kàoyǒulì有力liángxīnzhōng心中xiǎngwǎngXī’ān锡安dàdào大道dezhèrénbiàn便wéiyǒu
6 Tāmen他们jīngguò经过liúlèi流泪jiàozhèbiànwéiquányuánzhīdeBìngyǒuqiūzhīgàimǎnlequán
7 Tāmen他们xíngzǒu行走shàngjiāréndàoXī’ān锡安cháojiànshén
8 Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénaqiútīngwǒde我的dǎogào祷告Yǎgè雅各deshénaqiúliúxīn留心tīng。(
9 Shénashìwǒmen我们dedùnpái盾牌Qiúchuíguānkàn观看shòugāozhědemiàn
10 Zàideyuànzhùshèngzàibiéchù别处zhùqiānNìngkě宁可zàishéndiàn殿zhōngkànménbùyuàn不愿zhùzàiěréndezhàngpéng
11 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shénshìtóushìdùnpái盾牌yàoxiàēnhuìróngyào荣耀wèichángliúxià留下yíyàng一样hǎochu好处gěinàxiē那些xíngdòng行动zhèngzhí正直derén
12 WànjūnzhīYēhéhuá耶和华ayǐkào倚靠derénbiàn便wéiyǒu

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]