Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Zhēnyán箴言

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 deérzi儿子ěrdeyányǔ言语jiùshì就是zhēnyánZhèrénduìtiěshuō
2 zhòngrén众人gèngchǔnbènméiyǒurén没有人decōngmíng聪明
3 méiyǒu没有xuéhǎozhìhuì智慧Yěbù也不rènshi认识zhìshèngzhě
4 Shéishēngtiān升天yòujiàngxià降下láishéifēngzàizhǎngwò掌握zhōngshéibāoshuǐzàiyīfu衣服shéidìngdedemíngjiào名叫shénme什么érzi儿子míngjiào名叫shénme什么zhīdao知道ma
5 Shéndeyányǔ言语dōushìliànjìngdetóukàotāde他的biàn便zuòtāmen他们dedùnpái盾牌
6 Tāde他的yányǔ言语bùkě不可jiātiānKǒngpà恐怕zébèi责备jiùxiǎnwéishuōhuǎng说谎yánde
7 qiúliǎngjiànshìzàiwèizhīxiānbùyào不要cìgěi赐给
8 Qiúshǐ使xūjiǎ虚假huǎngyán谎言yuǎnlí远离Shǐ使yěbù也不pínqióng贫穷yěbù也不fùzú富足cìgěi赐给yòngdeyǐnshí饮食
9 Kǒngpà恐怕bǎorènshuōYēhéhuá耶和华shìshéineyòukǒngpà恐怕pínqióng贫穷jiùtōuqiè偷窃yǐzhì以致xièdú亵渎shéndemíng
10 bùyào不要xiàngzhǔrén主人chánbàngpúrén仆人Kǒngpà恐怕zhòubiàn便suànwéiyǒuzuì有罪
11 Yǒuzōngrén,(zōngyuánwénzuòdàixiàtóngzhòufùqīn父亲gěimǔqīn母亲zhùfú祝福
12 Yǒuzōngrényǐwéi以为qīngjié清洁quèméiyǒu没有zìjǐ自己dewūhuì污秽
13 Yǒuzōngrényǎngāoàoyǎnpí眼皮shìgāo
14 Yǒuzōngrénjiànchǐ齿dāoyàotūnmièdìshang地上dekùnkǔ困苦rénshìjiāndeqióngrén
15 Mǎhuáng蚂蟥yǒuliǎngnǚ’ér女儿chángshuōgěiyagěiyaYǒusānyàngbùzhī不知deliánshuōgòudegòngyǒu共有yàng
16 Jiùshì就是yīnjiānshítāijìnshuǐbùzú不足dedebìnghuǒ
17 xiàofùqīn父亲miǎoshìértīngcóng听从mǔqīn母亲detāde他的yǎnjīng眼睛wéizhòngdì中的wūyā乌鸦zhuóchūlai出来wéiyīngchúsuǒchī
18 suǒtòudeqímiào奇妙yǒusānyàngliánsuǒbùzhīdào不知道degòngyǒu共有yàng
19 Jiùshì就是yīngzàikōngzhōng空中fēidedàoshézàipánshíshàngdedàochuánzàihǎizhōngxíngdedàonánjiāodedào
20 Yíndedàoshìzhèyàng这样chīlezuǐjiùshuōméiyǒu没有xíngě
21 Shǐ使dìzhèn地震dòngdeyǒusānyàngliándedàndegòngyǒu共有yàng
22 Jiùshì就是púrén仆人zuòwángwánrénchībǎo
23 Chǒu’è丑恶denǚzǐ女子chūjiàBìnǚ婢女jiēxù接续zhǔ
24 Dìshang地上yǒuyàngxiǎoquèshéncōngmíng聪明
25 Mǎyǐ蚂蚁shìwúlì无力zhīlèi之类quèzàixiàtiān夏天yùbèi预备liángshi粮食
26 Shāfān沙番shìruǎnruò软弱zhīlèi之类quèzàipánshízhōngzàofáng
27 Huángchóng蝗虫méiyǒu没有jūnwángquèfēnduì分队érchū
28 Shǒugōngyòngzhuǎzhuāqiángquèzhùzàiwánggōng
29 Bùxíng步行wēideyǒusānyàngliánxíngzǒu行走wēidegòngyǒu共有yàng
30 Jiùshì就是shīzi狮子nǎibǎishòuzhōngzuìwéi最为měngliè猛烈suǒduǒbì躲避de
31 Liègǒugōngshānyáng山羊wúrén无人néngdejūnwáng
32 ruòxíngshìwángāoàohuòshì或是huái怀leěniànjiùdāngyòngshǒukǒu
33 Yáoniúnǎi牛奶chéngnǎiyóu奶油Niǔbízi鼻子chūxuè出血Zhàoyàng照样jīdòng激动zhēngduān争端

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]