Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Ginatee

Chapter:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 fir sataven maheene ke pahile din ko tumharee paavitra sabha ho us men parishram ka koi kam n karana. vah tumhare liye jayajayakar ka narasinga foonkane ka din tthara haai
2 tum homabaali chaddhana, jis se yahova ke liye sukhdayak sugandha ho arthata bachhda, aek meddha, aur aek aek varsha ke sat nirdosh bhed ke bachche
3 aur unaka annabali tel se sane huae maaide ka ho arthata bachhde ke sath aepa ka do dasavan ansha,
4 aur saton bhed ke bachchon men se aek aek bachche peechhe aepa ka dasavan ansh maaida chaddhana.
5 aur aek bakara bhee papabaali karake chaddhana, jis se tumhare liye praayaashchaitt ho.
6 in sabhon se adhaik naae chand ka homabaali aur usaka annabaali, aur nity homabaali aur usaka annabaali, aur un sabhon ke argha bhee unake niyam ke anusar sukhdayak sugandha dene ke liye yahova ke havy karake chaddhana..
7 fir usee sataven maheene ke dasaven din ko tumharee paavitra sabha ho tum apane apane praan ko du:kh dena, aur kisee prakar ka kamakaj n karana
8 aur yahova ke liye sukhdayak sugandha dene ko homabali arthata aek bachhda, aek meddha, aur aek aek varsha ke sat bhed ke bachche chaddhana fir ye sab nirdosh hon
9 aur unaka annabali tel se sane huae maaide ka ho arthata bachhde ke sath aepa ka teen dasavan ansha, aur meddhe ke sath aepa ka do dasavan ansha,
10 aur saton bhed ke bachchon men se aek aek bachche ke peechhe aepa ka dasavan ansh maaida chaddhana.
11 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye sab praayashchaitt ke papabali aur nity homabaali aur usake annabaali ke, aur un sabhon ke adhare ke alava chaddhaya jaae..
12 fir sataven maheene ke pandrahaven din ko tumharee paavitra sabha ho aur us men parishram ka koi kam n karana, aur sat din tak yahova ke liye pabrba manana
13 tum homabaali yahova ko sukhdayak sugandha dene ke liye havy karake chaddhana arthata terah bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah bhed ke bachche ye sab nirdosh hon
14 aur unaka annabali tel se sane huae maaide ka ho arthata terahon bachhdon men se aek aek bachhde ke peechhe aepa ka teen dasavan ansha, aur donon meddhon men se aek aek meddhe ke peechhe aepa ka do dasavan ansha,
15 aur chaudahon bhed ke bachchon men se aek aek bachche ke peechhe aepa ka dasavan ansh maaida chaddhana.
16 aur papabaali ke liye aek bakara chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
17 fir doosare din barah bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana
18 aur bachhdo, aur meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar, aur niyam ke anusar chaddhana..
19 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
20 fir teesare din gyarah bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana
21 aur bachhdo, aur meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar, aur niyam ke anusar chaddhana.
22 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
23 aur fir chauthe din das bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana
24 bachhdo, aur meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar, aur niyam ke anusar chaddhana.
25 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
26 fir panchaven din nau bachhde, do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana
27 aur bachhdo, meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar, aur niyam ke anusar chaddhana.
28 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
29 fir chhttven din att bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana
30 aur bachhdo, aur meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar chaddhana.
31 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
32 fir sataven din sat bachhde, aur do meddhe, aur aek aek varsha ke chaudah nirdosh bhed ke bachche chaddhana.
33 aur bachhdon aur meddho, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar chaddhana.
34 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
35 fir attven din tumharee aek mahasabha ho us men parishram ka koi kam n karana,
36 aur us men homabaali yahova ko sukhdayak sugandha dene ke liye havy karake chaddhana vah aek bachhde, aur aek meddhe, aur aek aek varsha ke sat nirdonsh bhed ke bachchon ka ho
37 bachhde, aur meddhe, aur bhed ke bachchon ke sath unake annabali aur argha, unakee ginatee ke anusar, aur niyam ke anusar chaddhana.
38 aur papabaali ke liye aek bakara bhee chaddhana ye nity homabaali aur usake annabaali aur argha ke alava chaddhaae jaaen..
39 apanee mannaton aur svechchhabaliyon ke alava, apane apane niyat samayon me, ye hee homabali, annabaali, argha, aur melabaali, yahova ke liye chaddhana.
40 yah saree agyaa yahova ne moosa ko dee jo us ne israaeliyon ko sunai..

Top |  | Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]