Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Ginatee

Chapter:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 fir jab moosa ne nivas ko khda kiya, aur sare saman samet usaka abhaishok karake usako paavitra kiya, aur sare saman samet vedee ka bhee aabhaishok karake use pavitra kiya,
2 tab israael ke pradhaan jo apane apane pitaron ke gharanon ke mukhy puroosha, aur gotraen ke bhee pradhaan hokar ginatee lene ke kam par niyukt the,
3 ve yahova ke samhane bhentt le aa, aur unakee bhentt chh: chhai hui gaadiyan aur barah baail the, arthata do do pradhaan kee or se aek aek gadee, aur aek aek pradhaan kee or se aek aek baaila inhen ve nivas ke samhane yahova ke sameep le gaae.
4 tab yahova ne moosa se kaha,
5 un vastuon ko too un se le le, ki milapavale tamboo ke baratan men kam ae, so too unhen leviyon ke ek ek kul kee vishosh sevakai ke anusar unako bantt de.
6 so moosa ne ve sab gaadiyan aur baail lekar leaviyon ko de diye.
7 geshareaniyon ko unakee sevakai ke anusar us ne do gadiyan aur char baail diae
8 aur marariyon ko unakee sevakai ke anusar us ne char gadiyan aur att baail diae ye sab haroon yajak ke putra itamar ke adhaikar men kiae gaae.
9 aur kahatiyon ko us ne kuchh n diya, kyonaki unake liye paavitra vastuon kee yah sevakai thee ki vah use apane kandhaen par utta liya karen..
10 fir jab vedee ka aabhaishok hua tab pradhaan usake sanskar kee bhentt vedee ke age sameep le jane lage.
11 tab yahova ne moosa se kaha, vedee ke sanskar ke liye pradhaan log apanee apanee bhentt apane apane niyat din par chaddhaaen..
12 so jo puroosh paahile din apanee bhentt le gaya vah yahooda gotravale ammeenadab ka putra mahashaen tha
13 usakee bhentt yah thee, arthata pavitrasthanavale shokel ke hisab se ek sau tees shokel chandee ka ek parat, aur sattr shokel chandee ka ek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
14 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
15 homabaali ke liye aek bachhda, aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
16 papabaali ke liye aek bakara
17 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. ammeenadab ke putra mahashaen kee yahee bhentt thee..
18 aur doosare din issakar ka pradhaan sooar ka putra natanel bhentt le aya
19 vah yah thee, arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
20 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
21 homabaali ke liye aek bachhda, aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
22 papabaali ke liye aek bakara
23 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. sooar ke putra natanel kee yaheen bhentt thee..
24 aur teesare din jaboolooniyon ka pradhaan helon ka putra aeleeab yah bhentt le aya,
25 arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
26 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
27 homabaali ke liye aek bachhda, aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
28 papabaali ke liye aek bakara
29 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. helon ke putra aeleeab kee yaheen bhentt thee..
30 aur chauthe din roobeaniyon ka pradhaan shadeur ka putra aeleesoor yah bhentt le aya,
31 arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
32 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
33 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
34 papabaali ke liye aek bakara
35 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. shadeur ke putra aeleesoor kee yaheen bhentt thee..
36 aur panchaven din shaimoniyon ka pradhaan sooreeshaai ka putra shaloomeeael yah bhentt le aya,
37 arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
38 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
39 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
40 papabaali ke liye aek bakara
41 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panach bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. sooreeshaai ke putra shaloomeeael kee yahee bhentt thee..
42 aur chhttven din gadiyon ka pradhaan dooael ka putra aelyasap yah bhentt le aya,
43 arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
44 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
45 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
46 papabaali ke liye aek bakara
47 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. dooael ke putra aelyasap kee yaheen bhentt thee..
48 aur sataven din aepraaimiyon ka pradhaan ammeehood ka putra aeleeshaama yah bhentt le aya,
49 arthata paavitrasthanavale shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
50 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
51 homabaali ke liye aek bachhda, aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
52 papabaali ke liye aek bakara
53 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. ammeehood ke putra aeleeshaama kee yaheen bhentt thee..
54 aur attven din manashshoiyon ka pradhaan padasoor ka putra gamleeael yah bhentt le aya,
55 arthata paavitrasthan ke shokel ke hisab se aek so tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
56 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
57 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
58 papabaali ke liye aek bakara
59 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. padasoor ke putra gamleeael kee yaheen bhentt thee..
60 aur naven din binyameeaniyon ka pradhaan gidonee ka putra abeedan yah bhentt le aya,
61 arthata paavitrasthan ke shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
62 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
63 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
64 papabaali ke liye aek bakara
65 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. gidonee ke putra abeedan kee yahee bhentt thee..
66 aur dasaven din daniyon ka pradhaan ammeeshaai ka putra akheeajar yah bhentt le aya,
67 arthata paavitrasthan ke shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
68 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
69 homabaali ke liye bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
70 papabaali ke liye aek bakara
71 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. ammeeshaai ke putra akheeajar kee yahee bhentt thee..
72 aur gyarahaven din ashoriyon ka pradhaan okran ka putra pajeeael yah bhentt le aya.
73 arthata paavitrasthan ke shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
74 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka dhoopadana
75 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
76 papabaali ke liye aek bakara
77 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. okran ke putra pajeeael kee yaheen bhentt thee..
78 aur barahaven din naptaliyon ka pradhaan aenan ka putra aheera yah bhentt le aya,
79 arthata paavitrasthan ke shokel ke hisab se aek sau tees shokel chandee ka aek parat, aur sattr shokel chandee ka aek kattora, ye donon annabali ke liye tel se sane huae aur maaide se bhre huae the
80 fir dhoop se bhra hua das shokel sone ka aek dhoopadana
81 homabaali ke liye aek bachhda, aur aek meddha, aur aek varsha ka aek bhedee ka bachcha
82 papabaali ke liye aek bakara
83 aur melabaali ke liye do baail, aur panch meddhe, aur panch bakare, aur aek aek varsha ke panch bhedee ke bachche. aenan ke putra aheera kee yahee bhentt thee..
84 vedee ke abhaishok ke samay israael ke pradhaanon kee or se usake sanskar kee bhentt yahee hui, arthata chandee ke barah parat, chandee ke barah kattore, aur sone ke barah dhoopadana.
85 aek aek chandee ka parat aek sau tees shokel ka, aur aek aek chandee ka kattora sattr shokel ka tha aur paavitrasthan ke shokel ke hisab se ye sab chandee ke patra do hajar char sau shokel ke the.
86 fir dhoop se bhre huae sone ke barah dhoopadan jo pavitrasthan ke shokel ke hisab se das das shokel ke the, ve sab dhoopadan aek sau bees shokel sone ke the.
87 fir homabali ke liye sab milakar barah bachhde, barah meddhe, aur aek aek varsha ke barah bhedee ke bachche, apane apane annabali sahit the fir papabali ke sab bakare barah the
88 aur melabaali ke liye sab mila kar chaubees baail, aur satt meddhe, aur satt bakare, aur aek aek varsha ke satt bhedee ke bachche the. vedee ke abhaishok hone ke bad usake sanskar kee bhentt yahee hui.
89 aur jab moosa yahova se baten karane ko milapavale tamboo men gaya, tab us ne praayaashchaitt ke ddhkane par se, jo sakshaeepatra ke sandook ke upar tha, donon karoobon ke madhy men se usakee avaj sunee jo us se baten kar raha tha aur us ne yahova us se baten kee..

Top |  | Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]